POJETÍ ZÁVISLOSTI

 

 

POJETÍ ZÁVISLOSTI

Musíme se od rodiny oddělit, chceme-li do ní skutečně patřit

 

Text ve formátu pdf, zasílaný elektronicky, e-mailem
Cena: 90 Kč (3,5 EUR)

 

Ukázka z textu:
Z této rodinné a společenské dynamiky nese si s sebou dítě životem dětský pocit odpovědnosti. Dětský ve smyslu přebírání a plnění povinností druhých i ve smyslu odpovědnosti za členy úzké i širší rodiny, za jejich vztahy, za jejich fyzické, emocionální, mentální a duševní zdraví. Tíha této odpovědnosti, přebírání břemen druhých, nese s sebou pocity selhání, hanby, zneuctění, viny.

Z (hmotného i jemno-hmotného) světa se stahuje, v myšlenkách utíká do vyšších sfér, ve kterých tvoří si vlastní, uzavřený, iluzorní svět. Konfrontaci se světem, životem (fyzickým, emocionálním, mentálním, duševním a duchovním prožitkem), provází nutkavé myšlenky a nutkavé, stereotypní, na situaci závislé chování: závislost.

 

 

OBJEDNÁVKA

Chcete-li si tento text objednat, prosím kontaktujte mě, ráda Vám sdělím podrobnosti ke způsobu dodání a platbě (tel.: 602331412, e-mail: martinataislova@gmail.com). Platbu lze provést v korunách i eurech! Objednávkou souhlasíte s Obchodními podmínkami

 

 

Pozn.:
Obsah textu podléhá autorským právům. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, měnit, upravovat či jinak zasahovat do jeho obsahu.
Informace v textu vychází z mé vlastní zkušenosti. Jakékoliv použití těchto informací, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a jako autorka za ně nenesu žádnou zodpovědnost.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
Mgr. Martina Taišlová