KNIHY A KRÁTKÁ SDĚLENÍ

 

KNIHY A KRÁTKÁ SDĚLENÍ O ŽENSKÉM HLADU. O poruchách příjmu potravy, o světech viditelna i neviditelna

Slova sdělená spíše mezi řádky, sdělení spočívající v prožitku

 

Mysli poskytni postupy, aby  ke slovu pustila řeč těla, melodii srdce i jemné, tiché tóny duše.
Mysli poskytni postupy, aby se postupně stala klidnou a ve svém klidu v těle spočinula. Uvěřila.

 

 

Dotýká-li se Vás mé psaní, nechť jsou vám knihy a krátká sdělení inspirací.

 

 

KNIHY

 

HLAD. A NAPLNĚNÁ TOUHA

HLAD. A NAPLNĚNÁ TOUHA

Knížečka v pdf formátu
Zasílaná elektronicky, e-mailem
Cena: 340 Kč (13,2 EUR)

 

Kniha popisuje jednotlivé druhy hladu: tělesný, emocionální, mentální, duševní a duchovní. Zamýšlí se nad jejich přítomností v našich životech, popisuje jejich projevy a zároveň projevy jejich nasycení.

Uvědomění si existence více druhů hladu, jejich prolínání a záměny za hlad těla, je pro ženy trpící poruchami příjmu potravy zásadním krokem v léčbě. Rozpoznávání projevů fyzického, emočního, mentálního, duševního a duchovního hladu, zvědomování jejich nevědomého obsahu, dává možnost volby nového, autentického prožitku a reakce v každodenním bytí a konání a tím i možnost volby prolomit bludný kruh mentální anorexie, bulimie a záchvatovitého přejídání.

 

Ukázka z knihy:
Srdce přirozeně touží po lásce, přijetí a spojení se sebou samým i s ostatními. Touží zakoušet a prožívat hloubku pocitů, energii a tep čistých (hodnocením, soudy a zkušenostmi nezatížených) emocí.
Emocionální hlad přichází bezprostředně v reakci na pocit vycházející hluboko z těla (náhlá tušení, vnitřní vědění, vnímání změny atmosféry, nálady apod.) či v bezprostřední reakci na emoční nerovnováhu, výbuch vyvolaný podnětem, situací zvenčí. Projevuje se jako náhlá, nutkavá potřeba naplnit sebe (či ostatní) jídlem. Emoční hlad vychází plošně z různých (i z více) částí těla. Mnohdy se doslova zmocní celého těla. Lokalita je závislá na druhu a intenzitě nezpracovaného pocitu či emoce. Přesto, že se jedná o velmi intenzivní reakci, zůstává emoční hlad pociťován na povrchu a nejde hlouběji do těla.
Emocionální hlad je naléhavý. Objevuje se náhle a stejně tak náhle, po odeznění pocitu či emoce, resp. s příchodem výčitek, pocitu selhání a viny, odchází. Mezitím konáme beze smyslu a jsme schopni udělat vše pro obstarání si určité, konkrétní potraviny, či v záchvatu nekontrolovatelně spořádat, zhltnout, enormní množství jídla.

 

 

KRÁTKÁ SDĚLENÍ (KRÁTKÉ I DELŠÍ TEXTY)

 

 

RODIČŮM, PARTNERŮM, BLÍZKÝM

Procházíme cestami druhých, abychom našli cestu sami k sobě

 

Krátký, výstižný text pro rodiče, partnery a blízké žen, které se potýkají s poruchami příjmu potravy i pro tyto ženy samé.
Text ve formátu pdf, zasílaný elektronicky, e-mailem
Cena: 30 Kč (1,2 EUR)

 

 

POJETÍ ZÁVISLOSTI

Musíme se od rodiny oddělit, chceme-li do ní skutečně patřit

 

Text ve formátu pdf, zasílaný elektronicky, e-mailem
Cena: 90 Kč (3,5 EUR)

 

Ukázka z textu:
Z této rodinné a společenské dynamiky nese si s sebou dítě životem dětský pocit odpovědnosti. Dětský ve smyslu přebírání a plnění povinností druhých i ve smyslu odpovědnosti za členy úzké i širší rodiny, za jejich vztahy, za jejich fyzické, emocionální, mentální a duševní zdraví. Tíha této odpovědnosti, přebírání břemen druhých, nese s sebou pocity selhání, hanby, zneuctění, viny.
Z (hmotného i jemno-hmotného) světa se stahuje, v myšlenkách utíká do vyšších sfér, ve kterých tvoří si vlastní, uzavřený, iluzorní svět. Konfrontaci se světem, životem (fyzickým, emocionálním, mentálním, duševním a duchovním prožitkem), provází nutkavé myšlenky a nutkavé, stereotypní, na situaci závislé chování: závislost.

 

 

OBJEDNÁVKA

Chcete-li si některou z knih či krátkých sdělení objednat, prosím kontaktujte mě, ráda Vám sdělím podrobnosti ke způsobu dodání a platbě (tel.: 602331412, e-mail: martinataislova@gmail.com). Platbu lze provést v korunách i eurech! Objednávkou souhlasíte s Obchodními podmínkami

 

 

Pozn.:
Obsah knih a krátkých sdělení podléhá autorským právům. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, měnit, upravovat či jinak zasahovat do jejich obsahu.
Informace v knihách a krátkých sděleních vychází z mé vlastní zkušenosti. Jakékoliv použití těchto informací, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a jako autorka za ně nenesu žádnou zodpovědnost.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
Mgr. Martina Taišlová