HLAD. A NAPLNĚNÁ TOUHA

 

HLAD. A NAPLNĚNÁ TOUHA

Knížečka v pdf formátu

Zasílaná elektronicky, e-mailem

Cena: 340 Kč/13,2 EUR

 

Kniha popisuje jednotlivé druhy hladu: tělesný, emocionální, mentální, duševní a duchovní. Zamýšlí se nad jejich přítomností v našich životech, popisuje jejich projevy a zároveň projevy jejich nasycení.

Uvědomění si existence více druhů hladu, jejich prolínání a záměny za hlad těla, je pro ženy trpící poruchami příjmu potravy zásadním krokem v léčbě. Rozpoznávání projevů fyzického, emočního, mentálního, duševního a duchovního hladu, zvědomování jejich nevědomého obsahu, dává možnost volby nového, autentického prožitku a reakce v každodenním bytí a konání a tím i možnost volby prolomit bludný kruh mentální anorexie, bulimie a záchvatovitého přejídání.

 

Poruchu příjmu potravy, jakožto ob(ch)ranný mechanismus přežití ve vnějším světě, přestáváme potřebovat ve chvíli, kdy dokážeme rozpoznat a přestat zaměňovat fyzický hlad s hladem emocionálním, mentálním, duševním a duchovním. Ve chvíli, kdy jídlem sytíme přirozené potřeby těla a přestáváme jím popírat či naplňovat svůj hlad, svou touhu po lásce, uznání, bezpečí, autentickém, tvořivém vyjádření, touhu po celistvosti a extázi. Ve chvíli, kdy své emocionální, mentální, duševní a duchovní potřeby zvědomíme a uznáme a kdy tento hlad, tuto naši přirozenou, lidskou touhu, s úctou, respektem a láskou autenticky žijeme.

 

 

OBJEDNÁVKA KNIHY Hlad. A naplněná touha

CHCETE-LI SI KNIHU Hlad. A naplněná touha OBJEDNAT, prosím kontaktujte mě, ráda Vám sdělím podrobnosti ke způsobu dodání a platbě (tel.: 602331412, e-mail: martinataislova@gmail.com). Platbu lze provést v korunách i eurech! Objednávkou knihy souhlasíte s Obchodními podmínkami