HLAD. A NAPLNĚNÁ LIDSKÁ TOUHA

 

 

HLAD. A NAPLNĚNÁ LIDSKÁ TOUHA - Martina Taišlová | PÍSEŇ ŽENY

Kniha v pdf formátu, zasílaná elektronicky, e-mailem

Cena: 330 Kč (13 EUR)

 

Kniha popisuje jednotlivé druhy hladu: tělesný, emocionální, mentální, duševní a duchovní. Zamýšlí se nad jejich přítomností v našich životech, popisuje jejich projevy a zároveň projevy jejich nasycení.

Uvědomění si existence více druhů hladu, jejich prolínání a záměny za hlad těla, je pro ženy trpící poruchami příjmu potravy zásadním krokem v léčbě. Rozpoznávání projevů fyzického, emočního, mentálního, duševního a duchovního hladu, zvědomování jejich nevědomého obsahu, dává možnost volby nového, autentického prožitku a reakce v každodenním bytí a konání a tím i možnost volby prolomit bludný kruh mentální anorexie, bulimie a záchvatovitého přejídání.

 

Autorka kresby: Tereza Terra – atelier Terra 

 

Ukázka z knihy:

Srdce přirozeně touží po lásce, přijetí a spojení se sebou samým i s ostatními. Touží zakoušet a prožívat hloubku pocitů, energii a tep čistých (hodnocením, soudy a zkušenostmi nezatížených) emocí.

Emocionální hlad přichází bezprostředně v reakci na pocit vycházející hluboko z těla (náhlá tušení, vnitřní vědění, vnímání změny atmosféry, nálady apod.) či v bezprostřední reakci na emoční nerovnováhu, výbuch vyvolaný podnětem, situací zvenčí. Projevuje se jako náhlá, nutkavá potřeba naplnit sebe (či ostatní) jídlem. Emoční hlad vychází plošně z různých (i z více) částí těla. Mnohdy se doslova zmocní celého těla. Lokalita je závislá na druhu a intenzitě nezpracovaného pocitu či emoce. Přesto, že se jedná o velmi intenzivní reakci, zůstává emoční hlad pociťován na povrchu a nejde hlouběji do těla.

Emocionální hlad je naléhavý. Objevuje se náhle a stejně tak náhle, po odeznění pocitu či emoce, resp. s příchodem výčitek, pocitu selhání a viny, odchází. Mezitím konáme beze smyslu a jsme schopni udělat vše pro obstarání si určité, konkrétní potraviny, či v záchvatu nekontrolovatelně spořádat, zhltnout, enormní množství jídla.

 

 

OBJEDNÁVKA

Chcete-li si knihu HLAD. A NAPLNĚNÁ LIDSKÁ TOUHA objednat, prosím kontaktujte mě, ráda Vám sdělím podrobnosti ke způsobu dodání a platbě. Platbu lze provést v korunách i eurech! Objednávkou souhlasíte s Obchodními podmínkami

 

 

Pozn.:
Obsah knihy HLAD. A NAPLNĚNÁ LIDSKÁ TOUHA podléhá autorským právům. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, měnit, upravovat či jinak zasahovat do jejího obsahu.
Informace v knize vychází z mé vlastní zkušenosti. Jakékoliv použití těchto informací, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a jako autorka za ně nenesu žádnou zodpovědnost.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
Mgr. Martina Taišlová