Myšlenky, vhledy. Všední, zázračná každodennost

Nelineární plynutí času

  Opisujeme kruh Čas v této realitě Vědomí plyne nelineárně     Vjemy z minulosti mohou v nás stále probíhat. Do okamžiku přijetí naším Vědomím, souladu s námi pociťovanou realitou (s naším prožíváním, vyjadřováním a […]... celý článek

Je tomu tak?

  Je něco možné? Je tomu tak?   Pátráme-li, ptáme-li se po zkušenostech druhých, ano i ne je nám odpovědí. Odpověď pro nás dostává se nám skrze prostor a čas.        ... celý článek

Duchapřítomnost

  Kým bychom byli, kdybychom odmítané zastali?      ... celý článek

Nadřazeni

  V závislosti ztrácíme kontakt s naší lidskostí.      ... celý článek

S dětmi svázáni

  Našim dětem poskytujeme volnost a důvěru tam, kde nejsme sami svázáni.      ... celý článek

Velikost porcí a jídelníček při mentální anorexii, bulimii a záchvatovitém přejídání

  Víme poměrně přesně, co a v jakém množství by měli jíst jiní. Ale co vlastní talíř? Vlastní život a jeho vědomé zpracovávání?      ... celý článek

POMÍJIVOST

POMÍJIVOST

         ... celý článek

Horlivost

  Zarputilé, horlivé zastávání čehokoliv je zároveň (povětšinou) nevědomým odmítáním téhož.        ... celý článek

Čas věnovaný sobě

Bez výčitek a viny, věnujme čas sobě.      ... celý článek

Posvátná Krása

Posvátná Krása

  V přírodní kráse lze spatřit naši přirozenou krásu Zachytit osobitou vůni a zároveň pocítit sounáležitost k celku   Vnitřní čistota, očista duše Témata vetkaná v hojivém bylinném polštářku        ... celý článek

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22