Myšlenky, vhledy. Všední, zázračná každodennost

Velikost porcí a jídelníček při mentální anorexii, bulimii a záchvatovitém přejídání

  Víme poměrně přesně, co a v jakém množství by měli jíst jiní. Ale co vlastní talíř? Vlastní život a jeho vědomé zpracovávání?      ... celý článek

POMÍJIVOST

POMÍJIVOST

         ... celý článek

Horlivost

  Zarputilé, horlivé zastávání čehokoliv je zároveň (povětšinou) nevědomým odmítáním téhož.        ... celý článek

Čas věnovaný sobě

Bez výčitek a viny, věnujme čas sobě.      ... celý článek

Posvátná Krása

Posvátná Krása

  V přírodní kráse lze spatřit naši přirozenou krásu Zachytit osobitou vůni a zároveň pocítit sounáležitost k celku   Vnitřní čistota, očista duše Témata vetkaná v hojivém bylinném polštářku        ... celý článek

Posvátné Ticho

Posvátné Ticho

Posvátné Ticho Krajiny Země Domoviny našich Těl Příbytků našich Duší      ... celý článek

Rozdílnost názorů

  Rozdílné názory neměly by vést k pletichaření a spolčení.      ... celý článek

Život nás přesahuje

Život je něco, co nás i naši matku s otcem a celou společností přesahuje. Ve své omezené perspektivě nejsme schopni základního respektu a úcty.      ... celý článek

Povýšenost

  Povýšenost naštěstí neustále usměrňuje zemská tíže.      ... celý článek

Pohrdání

Nejvíce pohrdáme těmi, které nakonec spatřujeme sami v sobě.    ... celý článek

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22