Knihy

Nelze být druhým

  Nelze být druhým a nelze dělat vše. Role v rodině jsou takřka nezastupitelné. http://www.pisenzeny.cz/pojeti-zavislosti/        ... celý článek

ODEJMĚME BŘEMENA, KTERÁ NEJSOU NAŠE

Odejměme z beder přetížení. Břemena, která nejsou naše. Přes kritický, nesouhlasný postoj, dospějme sebe-reflexí k odpovědnosti za vlastní žití, k vlastní dospělosti. Více se dočtete v textu POJETÍ ZÁVISLOSTI        ... celý článek

EMOČNÍ, EMOCIONÁLNÍ HLAD

EMOČNÍ, EMOCIONÁLNÍ HLAD. HLAD SRDCE Srdce přirozeně touží po lásce, přijetí a spojení se sebou samým i s ostatními. Touží zakoušet a prožívat hloubku pocitů, energii a tep čistých (hodnocením, soudy a zkušenostmi nezatížených) emocí. […]... celý článek

KRÁTKÁ SDĚLENÍ – NOVINKA NA WEBU

Nově můžete na webu najít kromě knihy HLAD. A NAPLNĚNÁ TOUHA tzv. krátká sdělení. Krátké i delší články dotýkající se problematiky poruch příjmu potravy, ženství a života samotného. Dotýká-li se Vás mé psaní, nechť jsou […]... celý článek

Porucha příjmu potravy jakožto ob(ch)ranný mechanismus přežití

  Poruchu příjmu potravy, jakožto ob(ch)ranný mechanismus přežití ve vnějším světě, přestáváme potřebovat ve chvíli, kdy dokážeme rozpoznat a přestat zaměňovat fyzický hlad s hladem emocionálním, mentálním, duševním a duchovním. Ve chvíli, kdy jídlem sytíme […]... celý článek