Všední, zázračná každodennost. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

Hledání a opouštění lpění, odevzdání

  S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, přítomnosti.      ... celý článek

Neproviněni

Neproviněni Z rukou smýváme vinu      ... celý článek

Vztahovat se k sobě

A vyjít s druhým      ... celý článek

V tichu ponořeni

  V tichu ponořeni Tichem obklopeni Prostoupeni    ... celý článek

Jsme v neustálé přítomnosti

  Jsme v neustálé přítomnosti. Jen prostředí se proměňuje.      ... celý článek

Z výšin mysli do hloubky zkušenosti

Klesnutím do hloubky prožitku, otevře se prostor pro zkušenost.      ... celý článek

Povětšinou vycházíme ze zkušenosti

Namísto toho, zkusme vycházet z přítomnosti, přítomného prožitku.      ... celý článek

Být vidět

Nejsme vidět, dokud si nedovolíme být spatřeny.      ... celý článek

SESTUP DUŠE

Z ducha sestupuje duše do těla, původně celistvá štěpí se ve dví, aby se v průběhu zrání skrze zkušenosti a prohlédnutí iluzí, splynutím obou energií v srdci znovu sjednotila.      ... celý článek

Vnitřní proměna matky proměňuje vnější chování dítěte

Změna vnitřního postoje matky proměňuje vnitřní prožívání a tím i vnější chování dítěte.      ... celý článek