Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Dávání, obdarovávání

Předáváme jen to, co sami máme. Každý dle svých momentálních (vědomí klidné mysli) možností.      ... celý článek

PRACH

PRACH Odehrávající se život      ... celý článek

Být milá

  Být milá na všechny odporuje autenticitě prožívání.      ... celý článek

Mateřídouška

Hřejivý dotek přírody

Přebírám, otrhávám ze stonků květy a lístky mateřídoušky do bylinkových polštářků a mateřídouškové směsi. Sahám do pytle se suchými rostlinami a znovu se obdivuji teplu, které se z nich šíří. Hřejivému doteku přírody probouzejícímu krev […]... celý článek

Hojivý dotek

  Klidný, pevný dotek, je nad všechna hojivá mazání, nad všechny léčivé masti.      ... celý článek

ADVENT

  Čas přicházejících, proměňujících se a mizejících obrazů. Čas vstupu do vlastní bolesti, do emoční krajiny srdce. Čas, kdy utichá mysl a ho(vo)ří těla. Čas osamělého návratu do tmy a ticha. Čas prostoupený duchem i […]... celý článek

TICHO

  TICHO. Zvuk s (nám) vlastní rezonancí.      ... celý článek

OBAVY, STRACHY

Nejvíce se obáváme toho, co nás, přeneseně, přivádí sobě.      ... celý článek

Extáze

  Extáze Surový, autentický okamžik. Posvátný okamžik bytí.      ... celý článek

VHLEDY

VHLEDY. Prchavé okamžiky naplněné bytím. Pocity, slova i obrazy nesoucí informaci, která nemusí se nutně vztahovat pouze k přítomnosti. Informaci rozšiřující se společně s rozšiřujícím se vědomím.        ... celý článek