Všední, zázračná každodennost. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

SOCIÁLNÍ FOBIE A DĚTSKÝ POCIT ODPOVĚDNOSTI

Sociální fobie a dětský pocit odpovědnosti aneb Skrze matku vztahujeme se k sobě, skrze otce utváříme si vztah k druhým Skrze matku a otce, skrze (ně) utvářený vztah k sobě (matka) a druhým (otec) jsme […]... celý článek

Odstup od situace

  Odstup od situace (ve smyslu klidného spočinutí, s přihlédnutím k nelinearitě času) zpřístupní vědomí obraz poznání.      ... celý článek

Síla léčení

Skutečné léčení vede od hrubé síly k jemnosti.      ... celý článek

ČISTÁ LÁSKA

Věčnost zachycená v jediném okamžiku.   Vědomé spočinutí Zakotvení v prožitku Prostoupení Obklopení se Láskou      ... celý článek

Nemoc jako od(b)raz našeho žití

  V nemoci odráží (zobrazuje) se způsob našeho žití. Kéž máme odvahu dívat se a vidět.    ... celý článek

20181230_141334

NĚHA

  Téma vyjevené se sklonkem starého a příchodem nového (roku).      ... celý článek

Rozšíření vědomí

Je to náš vnitřní klid, co vede nás k posunu, růstu?        ... celý článek

Nelze být druhým

  Nelze být druhým a nelze dělat vše. Role v rodině jsou takřka nezastupitelné. http://www.pisenzeny.cz/pojeti-zavislosti/        ... celý článek

Nároky (na sebe) kladené

Většina nároků, která je na nás kladena, jsou ve skutečnosti naše vlastní požadavky na sebe sama.      ... celý článek

Kéž naše kroky vedeny jsou lehkostí

  Kéž naše kroky vedeny jsou laskavostí a lehkostí tíhou, hloubkou zkušeností lidského bytí. Poklidné svátky a nadcházející rok přeji      ... celý článek