Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

ČISTÁ LÁSKA

Věčnost zachycená v jediném okamžiku.   Vědomé spočinutí Zakotvení v prožitku Prostoupení Obklopení se Láskou      ... celý článek

Nemoc jako od(b)raz našeho žití

  V nemoci odráží (zobrazuje) se způsob našeho žití. Kéž máme odvahu dívat se a vidět.    ... celý článek

20181230_141334

NĚHA

  Téma vyjevené se sklonkem starého a příchodem nového (roku).      ... celý článek

Rozšíření vědomí

Je to náš vnitřní klid, co vede nás k posunu, růstu?        ... celý článek

Nelze být druhým

  Nelze být druhým a nelze dělat vše. Role v rodině jsou takřka nezastupitelné. http://www.pisenzeny.cz/pojeti-zavislosti/        ... celý článek

Nároky (na sebe) kladené

Většina nároků, která je na nás kladena, jsou ve skutečnosti naše vlastní požadavky na sebe sama.      ... celý článek

Kéž naše kroky vedeny jsou lehkostí

  Kéž naše kroky vedeny jsou laskavostí a lehkostí tíhou, hloubkou zkušeností lidského bytí. Poklidné svátky a nadcházející rok přeji      ... celý článek

Klaním se silám přírody

Klaním se silám přírody Skloněna zůstávám vzpřímeně stát      ... celý článek

OBEJMI SVŮJ ŽIVOT

Inspirující kniha od Wilfrieda Nellese:   „Vnitřně dospět není snadné, a to minimálně ze dvou důvodů: Za prvé, okamžitě vypluje na povrch vlastní zodpovědnost, kterou si uvědomíme; už nemůžeme zůstat nevinní, malí a bezmocní. Možná […]... celý článek

Bylinný polštářek

AGRESE. Namířená dovnitř i ven. SMÍŘENÍ

  Další témata, další bylinné polštářky v nabídce:         AGRESE. Namířená dovnitř i ven SMÍŘENÍ   Násilí. Znásilňování ze strany mužů i žen Ponižování (se) a přehlížení (se) Zatížení hanbou, pošpiněním, hysterií, […]... celý článek