Všední, zázračná každodennost. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

Horlivost

  Zarputilé, horlivé zastávání čehokoliv je zároveň (povětšinou) nevědomým odmítáním téhož.        ... celý článek

Čas věnovaný sobě

Bez výčitek a viny, věnujme čas sobě.      ... celý článek

Posvátná Krása

Posvátná Krása

  V přírodní kráse lze spatřit naši přirozenou krásu Zachytit osobitou vůni a zároveň pocítit sounáležitost k celku   Vnitřní čistota, očista duše Témata vetkaná v hojivém bylinném polštářku        ... celý článek

Posvátné Ticho

Posvátné Ticho

Posvátné Ticho Krajiny Země Domoviny našich Těl Příbytků našich Duší      ... celý článek

Rozdílnost názorů

  Rozdílné názory neměly by vést k pletichaření a spolčení.      ... celý článek

Život nás přesahuje

Život je něco, co nás i naši matku s otcem a celou společností přesahuje. Ve své omezené perspektivě nejsme schopni základního respektu a úcty.      ... celý článek

Povýšenost

  Povýšenost naštěstí neustále usměrňuje zemská tíže.      ... celý článek

Pohrdání

Nejvíce pohrdáme těmi, které nakonec spatřujeme sami v sobě.    ... celý článek

Největší nepřátelství je vždy tam, kde proudí láska

  Největší nepřátelství je vždy tam, kde proudí láska. S paprskem světla ztrácí se stín.      ... celý článek

Ti druzí

Dokud budeme tvrdošíjně trvat na opaku, neakceptujeme jiný názor a nenecháváme jiné vedle sebe projevovat.      ... celý článek