Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Hledat a nalézat

V bytí i konání.      ... celý článek

KATARZE

  „Člověk je připravován o jeden klam za druhým tak dlouho, až dokáže unést pravdu.“ Prožitek tohoto uvědomění byl pro mě katarzí.   „Život je prostě cesta plná zklamání – člověk je připravován o jeden […]... celý článek

Potlačený hněv, pocity zrady, zranění a opovržení vůči mužům

  Mám velký respekt a hlubokou úctu k práci ženy, která zpracovává taková témata a píše o nich! http://www.oheladom.cz/2017/puvodni-clanky/mari-magdalena-prijata/      ... celý článek

Skrze tebe vnímám sebe

Skrze sebe vnímám tebe      ... celý článek

ZRCADLENÍ

  Samy před sebou se neschováme. A před svými dětmi už vůbec ne. Syn mi dává dokonalé lekce o tom, jak to s tím zrcadlením vlastně je. Teď jen, vzít si své projekce zpět.   […]... celý článek

Sebevražedné myšlenky

  „Deprimovaní lidé se cítí nepatřičně, tupě a v rozpacích kvůli své nepříjemné situaci. Ale podle Karly McLarenové není proč se za tento oslabující stav stydět. Ve své audioknize Becoming and Empath popisuje depresi jako […]... celý článek

Řádků pár

  Přestáváme-li žít své ženství a přebíráme-li mužské role, nakolik si pak můžeme vážit svých mužů? A oni nás? Jaké vzorce po generace přebíráme a jaké předáváme dál?      ... celý článek

PF 2017

Prosté radosti nechť naše životy provází!      ... celý článek

Vztah matky a dcery

  Nelehký to vztah… http://www.oheladom.cz/2014/puvodni-clanky/matky-a-dcery-bolest-a-leceni/      ... celý článek

Takovým darem plýtváme

Darem být ženou      ... celý článek