Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Kým je ta žena v mém nitru?

Kým je? A kým není?      ... celý článek

Těla není třeba se ptát

  Ptám-li se, mysl mi přeochotně odpoví Těla není třeba se ptát Spíše mu v tichosti naslouchat      ... celý článek

Otevřít se druhým

  I přes zranění je možné otevřít se druhým ze srdce      ... celý článek

Vzít si svou sílu zpět

  Jediný, kdo nám může vzít naši sílu, jsme my samy   Vezměme si svou sílu zpět!      ... celý článek

Bez lží

  Bez lží nežije se snadno, ale… tak nějak lehčeji      ... celý článek

Starat se o sebe…

  Starat se o sebe… i místa, na kterých žijeme…      ... celý článek

Kéž by…

  Kéž bychom v sobě našly odVAHU žít to, co říkáme slovy. Kéž bychom našim slovům dodaly VÁHY.    ... celý článek

Příroda se probouzí

Kéž bychom i my otevřely oči a nadechly se znovu do života.    ... celý článek

Kdysi…

  Kdysi uctívaly jsme svá těla Kdysi…   … procesy s čarodějnicemi jsou v nás stále živé…      ... celý článek

Ledy tají

  V synchronicitě s tím, jak ledy tají, i my můžeme roztát, prolomit ledovou stěnu svého zamrzlého srdce. Stěnu z nevyplakaných slz a iluzí, kterou se oddělujeme od reálného života.      ... celý článek