Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Tiché zázraky

  Čekáme na hluboké, transformační prožitky a tiché zázraky každého dne míjíme bez povšimnutí      ... celý článek

Intuice

INTUICE

  V tichosti zavřela oči a jemně propustila vše staré, co bolí Smíření a přijetí sebe sama tady a teď Důvěra a uvolnění ji svými barvami konejší a hojí Klid a síla vlka otvírá svůj vnitřní […]... celý článek

Naslouchat hlasu ptáků

A nohama zůstávat na Zemi      ... celý článek

Uzavírání se

  Hladověním uzavíráme se do svého vlastního světa, světa iluzí a sebeklamu. Relativně bezpečného, předvídatelného světa, ve kterém není příliš místa pro vitální život.      ... celý článek

Nejdůležitější odpovědi

  Nejdůležitější odpovědi většinou nepřichází v celých větách. Nelze je zachytit konkrétními slovy a nelze si jejich příchod vynutit či naplánovat. Hluboko uvnitř nás se však tímto prožitkem cosi otevírá a nás to proměňuje.   […]... celý článek

Boj vytváří jen další boj

  Čím více bojujeme, tím více k sobě to, proti čemu bojujeme, přitahujeme.      ... celý článek

Mluvit méně a více naslouchat

Tichým pocitům i hlasitějším emocím      ... celý článek

Co vlastně že se děje?

  Až příliš často se věnujeme tomu, proč se to děje, místo toho, abychom svou pozornost zaměřili na to, co vlastně se to děje, co svými smysly a svým tělem vnímáme, resp. nevnímáme a jak […]... celý článek

Hledám

Ve vnějším světě v poryvech větru hledám Nakonec nacházím V šelestu větru Uvnitř V nitru     Hledám a nalézám a „nalezené“ znovu nalézám      ... celý článek

Vnitřní a vnější svět

  Ve vnějším světě pohybujeme se stále rychleji a více. A přitom uvnitř nás cosi zmírá, umírá. A naopak, strnulostí a apatií zastíráme náš bohatý, energický vnitřní svět. Pokusme se ve vlastním zájmu i v […]... celý článek