Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Posvátné Ticho

Posvátné Ticho

Posvátné Ticho Krajiny Země Domoviny našich Těl Příbytků našich Duší      ... celý článek

Rozdílnost názorů

  Rozdílné názory neměly by vést k pletichaření a spolčení.      ... celý článek

Život nás přesahuje

Život je něco, co nás i naši matku s otcem a celou společností přesahuje. Ve své omezené perspektivě nejsme schopni základního respektu a úcty.      ... celý článek

Povýšenost

  Povýšenost naštěstí neustále usměrňuje zemská tíže.      ... celý článek

Pohrdání

Nejvíce pohrdáme těmi, které nakonec spatřujeme sami v sobě.    ... celý článek

Největší nepřátelství je vždy tam, kde proudí láska

  Největší nepřátelství je vždy tam, kde proudí láska. S paprskem světla ztrácí se stín.      ... celý článek

Ti druzí

Dokud budeme tvrdošíjně trvat na opaku, neakceptujeme jiný názor a nenecháváme jiné vedle sebe projevovat.      ... celý článek

SOCIÁLNÍ FOBIE A DĚTSKÝ POCIT ODPOVĚDNOSTI

Sociální fobie a dětský pocit odpovědnosti aneb Skrze matku vztahujeme se k sobě, skrze otce utváříme si vztah k druhým Skrze matku a otce, skrze (ně) utvářený vztah k sobě (matka) a druhým (otec) jsme […]... celý článek

Odstup od situace

  Odstup od situace (ve smyslu klidného spočinutí, s přihlédnutím k nelinearitě času) zpřístupní vědomí obraz poznání.      ... celý článek

Síla léčení

Skutečné léčení vede od hrubé síly k jemnosti.      ... celý článek