Všední, zázračná každodennost. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

Bezmoc

Zažíváme-li bezmoc, nezbývá, nežli vrátit, uvést se se světem (uvnitř a tím i vně) v soulad.      ... celý článek

Myšlenky

Analyzováním jsme blíže iluzím nežli odpovědím.      ... celý článek

Hojení

    Zacelujeme, zahojujeme se zevnitř ven. Nikoli zvenčí dovnitř.      ... celý článek

Nelineární plynutí času

  Opisujeme kruh Čas v této realitě Vědomí plyne nelineárně     Vjemy z minulosti mohou v nás stále probíhat. Do okamžiku přijetí naším Vědomím, souladu s námi pociťovanou realitou (s naším prožíváním, vyjadřováním a […]... celý článek

Je tomu tak?

  Je něco možné? Je tomu tak?   Pátráme-li, ptáme-li se po zkušenostech druhých, ano i ne je nám odpovědí. Odpověď pro nás dostává se nám skrze prostor a čas.        ... celý článek

Duchapřítomnost

  Kým bychom byli, kdybychom odmítané zastali?      ... celý článek

Nadřazeni

  V závislosti ztrácíme kontakt s naší lidskostí.      ... celý článek

S dětmi svázáni

  Našim dětem poskytujeme volnost a důvěru tam, kde nejsme sami svázáni.      ... celý článek

Velikost porcí a jídelníček při mentální anorexii, bulimii a záchvatovitém přejídání

  Víme poměrně přesně, co a v jakém množství by měli jíst jiní. Ale co vlastní talíř? Vlastní život a jeho vědomé zpracovávání?      ... celý článek

POMÍJIVOST

POMÍJIVOST

         ... celý článek