Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Snový svět

  Snový svět iluzí, který si mysl z potřeby ochrany vytvořila, nedokáže vyrovnat se světu, ve kterém je duše ve hmotě, ve fyzickém těle ukotvena.      ... celý článek

V závislosti hledala jsem naplnění

V závislosti jsem hledala naplnění, abych ho našla v každodenním životě      ... celý článek

Zraňování ostatních

  Za zraňováním ostatních se povětšinou skrývá vlastní zranění, vlastní nezpracovaná vnitřní bolest      ... celý článek

Bolest

  Abychom mohli svou bolest vyléčit, musíme nejprve připustit její existenci a dovolit jí existovat      ... celý článek

ROLE

  Jaké role navenek hrajeme a co se odehrává v nás?      ... celý článek

Za slova schovávali jsme řeč těla

A jako vzory toto přijali Teď kde se bere nedůvěra V sebe, v děti, v těla      ... celý článek

Touha žít

  Až hluboká úcta k životu probudila mou touhu žít      ... celý článek

Leť duše

  Leť duše Svobodně jako pták Rozleť se do všech koutů Těla      ... celý článek

Tichá krása

  Tichá je krása Zářící navenek      ... celý článek

Vahadlo vah

Vychýlené Na život Na smrt      ... celý článek