Všední, zázračná každodennost. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

CHAOS

  Ztráta kontroly nemusí být destruktivní (sebe-destruktivní). Chaos nás vede do našeho středu, do autentického stavu bytí. Z něj rodí se radost a soucit, z něj rodí se klid.      ... celý článek

Život není jen o radosti

  Každodenní život není pouze o radosti. Procházíme celou škálou pocitů. Vášní, radostí, tragédií, extází, jásáním, zoufalstvím, nevázaností, beznadějí, transcendencí, mocí, něžností, klidem, patosem, pochybnostmi i triumfálním řešením.      ... celý článek

Impulzy a reakce

Namísto vnitřních impulzů reagujeme na vnější podněty. Naučenou, stereotypní reakcí, na hony vzdálenou naší autentické reakci.      ... celý článek

Otroctví mysli

  Posloucháme mysl, aniž bychom tělo pustili ke slovu      ... celý článek

Bytí

  Bytí samo o sobě dá „práci“ Bytí samo o sobě je zázrak      ... celý článek

Sním

Se zavřenýma očima … S očima otevřenýma Dívám se do sebe Za zavřenýma očima Míhá se iluzorní svět      ... celý článek

Láska je darem života

     ... celý článek

Boje

  Bojujeme s vnějším světem a přitom přehlížíme válku zuřící uvnitř.      ... celý článek

Čas přerodu

  Skutečný přerod v sobě nese klid      ... celý článek

Zranění

  Nezáleží, zda bylo zraněno naše tělo, srdce nebo duše. Ke každému zranění je třeba přistoupit s respektem, jemně. A každé ke svému zhojení potřebuje patřičný čas. Některé i celá staletí, životy.      ... celý článek