Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Se zranitelností přichází síla

  Blízko své zranitelnosti ocitáme se zároveň blízko své síle      ... celý článek

Sami sebou. Ve společnosti i v samotě

  Samota by se neměla stát jediným časem, kdy si dovolíme být sami sebou      ... celý článek

Myslí zotročeni

Naše duše jsou myslí svírány stejně jako naše těla. Zotročeni svou myslí se dřeme, mnohdy doslova sdíráme z kůže.      ... celý článek

Hněv

  Nevyjádřený, neprožitý hněv je jako oheň spalující nás zevnitř      ... celý článek

CHAOS

  Ztráta kontroly nemusí být destruktivní (sebe-destruktivní). Chaos nás vede do našeho středu, do autentického stavu bytí. Z něj rodí se radost a soucit, z něj rodí se klid.      ... celý článek

Život není jen o radosti

  Každodenní život není pouze o radosti. Procházíme celou škálou pocitů. Vášní, radostí, tragédií, extází, jásáním, zoufalstvím, nevázaností, beznadějí, transcendencí, mocí, něžností, klidem, patosem, pochybnostmi i triumfálním řešením.      ... celý článek

Impulzy a reakce

Namísto vnitřních impulzů reagujeme na vnější podněty. Naučenou, stereotypní reakcí, na hony vzdálenou naší autentické reakci.      ... celý článek

Otroctví mysli

  Posloucháme mysl, aniž bychom tělo pustili ke slovu      ... celý článek

Bytí

  Bytí samo o sobě dá „práci“ Bytí samo o sobě je zázrak      ... celý článek

Sním

Se zavřenýma očima … S očima otevřenýma Dívám se do sebe Za zavřenýma očima Míhá se iluzorní svět      ... celý článek