Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Respektujme své závislosti

  Respektujme své závislosti, namísto toho, abychom je popírali. Protože už jen tím, že je uznáme, zvýšíme šanci porozumět jejich přítomnosti.      ... celý článek

Emoční bouře

  Emoční bouře narušují rutinní, stereotypní fungování mysli. Vytrhují nás z dokola opakujících se myšlenek, z chvil, kdy si libujeme i se ztrácíme ve své hlavě. Po emoční bouři nastává chvilkové porozumění, chvilkový klid. Pocítění […]... celý článek

SMÍŘENÍ

  Živíme-li v sobě stále pocit křivdy, nemůžeme dojít smíření      ... celý článek

Klidné, naplněné dny přeji

  Silné jsou energie provázející tyto dny. Radost střídá smutek, je cítit mnoho bolesti. V kontaktu s nejbližšími otevírají se staré rány, vynořují se zasuté vzpomínky, obavy, strachy, nenaplněné představy a nesplněná očekávání. Buďme k […]... celý článek

Radost je. Smutek je

„Seděla jsem pod sukovitým stromem a sledovala stádo, jak se „pase“, a i přes stín vrhaný korunou stromů jsem vnímala narůstající horko, které rozmazávalo obrysy krajiny a pomalu tavilo záplavu slov v mé hlavě. O […]... celý článek

Inspirace

  Inspiraci není třeba hledat. Přichází sama      ... celý článek

Lpíme na detailech

A ztrácíme obraz celku      ... celý článek

Cesta

  Uctěme cestu, kterou jsme již ušli      ... celý článek

Duše ukotvená v těle

  Sestupem duše z výšin mysli hluboko do těla teprve začíná láskyplná péče o sebe. Přijetí bez tlaku na změnu, bez hodnocení a soudů a zároveň svobodné, tvořivé vyjádření, sebe-vyjádření.      ... celý článek

Dech

  Nádech Výdech Jen to Nic víc      ... celý článek