Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Role pachatele a oběti

  Pachatelé A stejně tak oběti Potřebují objetí Aby vystoupili ze svých rolí A jali se jít Svou vlastní cestou   Není viníků Ani obětí Procházíme životem i smrtí Dobrem i zlem Jsme dvěma tvářemi […]... celý článek

„Nepotřebujeme jídlo. Potřebujeme objetí.“

(Adam Barley, taneční dílna 2012) 6 let už mnou tahle věta rezonuje. Dnes ve mně její slova v celé své hloubce dozněla, dosedla. Předávám její poselství dále.        ... celý článek

Závany, doteky duše

  Ty lehké závany… Vrací nás hlouběji do těla. K sobě.        ... celý článek

Slova

  Slova nás mohou nasměrovat stejně, jako navést na scestí.      ... celý článek

Zranitelnost

  Naše zranitelnost je úměrná síle, kterou si neseme uvnitř      ... celý článek

Křehká krása

  Jakoby pod sněhovou pokrývkou vše pod ochranou spalo Čekajíc na jarní paprsky Horké letní slunce Podzimní červánky a ranní mlhy   Země žijící svou křehkou krásou Svým půvabem   Stejně jako srdce ženy   […]... celý článek

Být jiná

  Existovaly i časy, kdy být jiná, bylo uctíváno a okolím respektováno. Nikoli ve smyslu hierarchie, nýbrž ve smyslu vyššího řádu, stvoření světa.      ... celý článek

V odmítání jídla promítá se odmítání, nepřijetí sebe samé

  Vnější je nakonec pouhým podobenstvím vnitřního. V odmítání, nepřijetí vnějšího světa, odráží se v podobě odmítání jídla vlastně jen odmítání, nepřijetí sebe samé.      ... celý článek

Vážíte se?

  Ve chvíli, kdy přestaneme žít ve strachu, že budeme hodnoceny, souzeny, ustane potřeba se vážit      ... celý článek

O(c)hromující strach

  Téměř hmatatelně cítím ohromný, ochromující strach nás žen. Strach z toho, že budeme přistiženy. Přemoženy. Poraženy. Poníženy. Zavrženy a od svých kořenů odtrženy. Už v pouhém zvědomění tohoto strachu cítím však naději. Naději, že […]... celý článek