Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Slova

  Slova mají svou moc. Často však jimi pouze proměňujeme situace k obrazu svému.      ... celý článek

Pokračujme

Svým vlastním tempem Sladěny ve svém dechu      ... celý článek

Čas výmluv končí

Čas výmluv končí ve chvíli, kdy si uvědomíme, zvnitřníme, svou možnost volby      ... celý článek

Přijetím smrti přijímáme život

  Přijetím smrti přijímáme život Proměnlivost Cykličnost Růst Nezbytnost změn      ... celý článek

Snaha dát věci do pořádku

  Neustálá snaha dát věci do pořádku nepřináší nic nám ani ostatním.      ... celý článek

Rituály (nejen) u jídla

Snad v prázdných rituálech skrývá se naše touha po hlubším ukotvení, splynutí s řádem, který nás přesahuje.    ... celý článek

Zůstaňme přítomny

Ve svém Dechu      ... celý článek

Modlitba

  Modlitbou je mi Láska      ... celý článek

Jemnost

  Křehká je síla v jemnosti ukrytá      ... celý článek

Odpoutat se, o(d)pustit

  V hladovění odráží se nedostatek lásky a přijetí od naší matky, nedostatek podpory a respektu od našeho otce, úcty a uznání ze strany společnosti. Přejídáním tento nedostatek kompenzujeme, nahrazujeme jídlem. Dalo by se vinit […]... celý článek