Všední, zázračná každodennost. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

Síla ženského bytí

  Spočinout V nádechu i výdechu V klidné, tiché síle Ženského Bytí      ... celý článek

Rozumem pochopit nelze

Příliš se snažíme rozumem pochopit něco, co rozumem zcela uchopit nelze. Zanechme marných snah a bojů. Dovolme prožitkům, aby námi pohnuly, aby nás inspirovaly a na hluboké úrovni proměnily.      ... celý článek

Poslouchání a vyžadování poslušnosti

  Namísto poslouchání a vyžadování poslušnosti, hodilo by se více naslouchat. Vztahuji to na vztahy s ostatními i na vztah k sobě samým.      ... celý článek

Svátky jara

  Silné a zároveň jemné, léčení na hluboké vnitřní úrovni nakloněné, energie provázely letošní svátky jara. Co v nás zanechaly? Jakými okamžiky jsme se proměnili?      ... celý článek

Touha vzlétnout k Oblakům

  Touha vzlétnout k Oblakům Skrývala touhu rozlétnout se krajinou Země Obývat posvátný prostor Těla      ... celý článek

Všední každodennost

  Zázračná, všední každodennost Splynutí s časoprostorem      ... celý článek

Slova

  Slova mají svou moc. Často však jimi pouze proměňujeme situace k obrazu svému.      ... celý článek

Pokračujme

Svým vlastním tempem Sladěny ve svém dechu      ... celý článek

Čas výmluv končí

Čas výmluv končí ve chvíli, kdy si uvědomíme, zvnitřníme, svou možnost volby      ... celý článek

Přijetím smrti přijímáme život

  Přijetím smrti přijímáme život Proměnlivost Cykličnost Růst Nezbytnost změn      ... celý článek