Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Potřeba pochopit

  Někdy může potřeba vše pochopit, porozumět, vyjít z touhy zmírnit intenzitu některých prožitků.      ... celý článek

ZOSTUZENA. ZAHANBENA

Těmito slovy mnohé se probouzí Nahodilé, zdánlivě nesourodé vzpomínky Klamné i autentické Dovolme si tentokrát je nechat sebou projít Procítit v plném, SOUDY, HODNOCENÍM A INTERPRETACÍ NEZATÍŽENÉM, prožitku      ... celý článek

Slova a prožitek

  Slova nás zanechávají na okraji prožitku      ... celý článek

Za Lásku

  Za Lásku Modlím se      ... celý článek

Síla ženského bytí

  Spočinout V nádechu i výdechu V klidné, tiché síle Ženského Bytí      ... celý článek

Rozumem pochopit nelze

Příliš se snažíme rozumem pochopit něco, co rozumem zcela uchopit nelze. Zanechme marných snah a bojů. Dovolme prožitkům, aby námi pohnuly, aby nás inspirovaly a na hluboké úrovni proměnily.      ... celý článek

Poslouchání a vyžadování poslušnosti

  Namísto poslouchání a vyžadování poslušnosti, hodilo by se více naslouchat. Vztahuji to na vztahy s ostatními i na vztah k sobě samým.      ... celý článek

Svátky jara

  Silné a zároveň jemné, léčení na hluboké vnitřní úrovni nakloněné, energie provázely letošní svátky jara. Co v nás zanechaly? Jakými okamžiky jsme se proměnili?      ... celý článek

Touha vzlétnout k Oblakům

  Touha vzlétnout k Oblakům Skrývala touhu rozlétnout se krajinou Země Obývat posvátný prostor Těla      ... celý článek

Všední každodennost

  Zázračná, všední každodennost Splynutí s časoprostorem      ... celý článek