Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství. Posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Porucha příjmu potravy jakožto ob(ch)ranný mechanismus přežití

  Poruchu příjmu potravy, jakožto ob(ch)ranný mechanismus přežití ve vnějším světě, přestáváme potřebovat ve chvíli, kdy dokážeme rozpoznat a přestat zaměňovat fyzický hlad s hladem emocionálním, mentálním, duševním a duchovním. Ve chvíli, kdy jídlem sytíme […]... celý článek

Smrt a zrození

  Není zrození bez smrti      ... celý článek

UZDRAVOVÁNÍ

Nese se v prostoru a čase      ... celý článek

Sebe zraňování vystřídal klidný, pevný dotek

    Sebe zraňování vystřídal klidný, pevný dotek. Jemnost.        ... celý článek

Setrvat v Tichu

Učit se Bytí A z Bytí Konat      ... celý článek

Přemýšlím v pocitech

Za slovy spatřuji obrazy      ... celý článek

Čím se sytíme? Co nás naplňuje, vyživuje?

  Přirozenou reakcí na hlad je nasycení se vyživující potravou. Jídlo nás nasytí a vyživí pouze v případě, že jídlem reagujeme na fyzický, tělesný hlad. V případě, že jídlem sytíme emoční, mentální a (nebo) duševní […]... celý článek

S příchodem dítěte otevírá se nám možnost projít svými Stíny

Poznat zoufalství i Lásku    ... celý článek

Příliš. Příliš všeho

  Někdy je toho příliš. Příliš všeho. A je potřeba znovu nalézt patřičnou rovnováhu.      ... celý článek

Ptáci v letu

  Kroužení Ptáků v letu Plynutí Sounáležitost Souhra Souznění      ... celý článek