Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství, posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Ti druzí

Dokud budeme tvrdošíjně trvat na opaku, neakceptujeme jiný názor a nenecháváme jiné vedle sebe projevovat.      ... celý článek

SOCIÁLNÍ FOBIE A DĚTSKÝ POCIT ODPOVĚDNOSTI

Sociální fobie a dětský pocit odpovědnosti aneb Skrze matku vztahujeme se k sobě, skrze otce utváříme si vztah k druhým Skrze matku a otce, skrze (ně) utvářený vztah k sobě (matka) a druhým (otec) jsme […]... celý článek

Odstup od situace

  Odstup od situace (ve smyslu klidného spočinutí, s přihlédnutím k nelinearitě času) zpřístupní vědomí obraz poznání.      ... celý článek

Síla léčení

Skutečné léčení vede od hrubé síly k jemnosti.      ... celý článek

ČISTÁ LÁSKA

Věčnost zachycená v jediném okamžiku.   Vědomé spočinutí Zakotvení v prožitku Prostoupení Obklopení se Láskou      ... celý článek

Nemoc jako od(b)raz našeho žití

  V nemoci odráží (zobrazuje) se způsob našeho žití. Kéž máme odvahu dívat se a vidět.    ... celý článek

20181230_141334

NĚHA

  Téma vyjevené se sklonkem starého a příchodem nového (roku).      ... celý článek

Rozšíření vědomí

Je to náš vnitřní klid, co vede nás k posunu, růstu?        ... celý článek

Nelze být druhým

  Nelze být druhým a nelze dělat vše. Role v rodině jsou takřka nezastupitelné. http://www.pisenzeny.cz/pojeti-zavislosti/        ... celý článek

Nároky (na sebe) kladené

Většina nároků, která je na nás kladena, jsou ve skutečnosti naše vlastní požadavky na sebe sama.      ... celý článek

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26