Patriarchální nahlížení světa a temné stránky ženství, posvátná sexualita, autenticita a probuzené ženství. Prosté ženské sdílení, spočinutí a bytí. Byliny, hmotné i jemno-hmotné světy. Témata, o kterých se příliš nemluví, přestože v mnohých směrech ovlivňují naše každodenní konání a bytí, náš vztah k sobě jako ženě.

Změnit ostatní. Proměnit vědomí sebe.

Co se mi nelíbí na ostatních, mohu změnit u sebe. Proměnit vědomí sebe.      ... celý článek

Kabátcem smrti přikryta, životu vychází vstříc

Nová bylinná směs z pohankových slupek a listí ořešáku. Hojivá při sebepoškozování, strachu z kontaktu, doteku.   OŘECHOVÉ LISTÍ Dotýká se nás a svými hojivými doteky dobírá nás sobě   Bez citu se k sobě […]... celý článek

Není co potvrzovat. Ani vyvracet

  Není co potvrzovat. Ani vyvracet. Žijeme, obohacováni hloubkami prožitku, proměnami zkušenosti.      ... celý článek

Výchova v hierarchii

Výchova v hierarchii, autoritativní, nadřazený přístup, vede k poslušnosti, podřízenosti ze strachu z chování a jednání autority, nikoli ke slušnosti vycházející ze vzájemné úcty a respektu k odlišnosti.      ... celý článek

Ze života vytratila se úcta. K životu

Skrze své tělo, skrze své konání i bytí, chovat život v Úctě      ... celý článek

Závislost. Uspokojení zastírající bolest

Závislost: uspokojení zastírající hlubokou bolest, utrpení Uspokojení, upokojení mysli      ... celý článek

EMOČNÍ, EMOCIONÁLNÍ HLAD

EMOČNÍ, EMOCIONÁLNÍ HLAD. HLAD SRDCE Srdce přirozeně touží po lásce, přijetí a spojení se sebou samým i s ostatními. Touží zakoušet a prožívat hloubku pocitů, energii a tep čistých (hodnocením, soudy a zkušenostmi nezatížených) emocí. […]... celý článek

KRÁTKÁ SDĚLENÍ – NOVINKA NA WEBU

Nově můžete na webu najít kromě knihy HLAD. A NAPLNĚNÁ TOUHA tzv. krátká sdělení. Krátké i delší články dotýkající se problematiky poruch příjmu potravy, ženství a života samotného. Dotýká-li se Vás mé psaní, nechť jsou […]... celý článek

Čerpám ve spočinutí

Čerpám Ve spočinutí Ze Zdroje      ... celý článek

Hledání a opouštění lpění, odevzdání

  S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, přítomnosti.      ... celý článek

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24